Wandelpad Oosterleek: burgerinitiatief lijkt een succes te worden !

OOSTERLEEK – Het eerste Burgerinitiatief in de gemeente Drechterland lijkt een succes te worden.

Bewoners van Oosterleek willen weer een wandelpad door de landerijen naar de Zuiderdijk. In het verleden liep zo’n pad langs de sloten, inclusief een trap naar de kruin van de dijk. Dat pad verdween, maar zes jaar geleden kwam er in verband met de dijkverzwaring een noodweg naar het gronddepot. Oosterleekers gebruikten het graag als het nieuwe landpad.

Nu het werk vrijwel is afgerond, is dat pad verdwenen. Dit is voor een paar inwoners reden geweest om de gemeente en het recreatieschap West-Friesland te benaderen. ,,We willen namelijk weer een rondje kunnen wandelen”, zegt Annemarie Sjerps namens de indieners. Probleem is dat de gemeente druk bezig is met een plan voor meer wandelpaden, maar daar is dit niet bij. ,,Er komt een voorstel voor een regionaal netwerk”, zegt wethouder Sjon Wagenaar.

Om die reden krijgt de Drechterlandse politiek nu te maken met een nieuw fenomeen: het burgerinitiatief. Burgemeester en wethouders doen geen voorstel, dat doen de Oosterleekers nu zelf. ,,Het draagvlak is groot”, constateert het college.

Om het pad aan te kunnen leggen, is de aankoop van een stuk land nodig. Verder komt er een ‘plank over de sloot’, een brug en een houten trap tegen de Zuiderdijk. Dat kost bij elkaar nog geen 15 mille, en dat kan volgens B en W uit de post onvoorzien worden gehaald.

Bron: Noordhollands Dagblad, 13 mei 2013

Trackbacks/Pingbacks

  1. spytostyle.com - 29 oktober 2022

    spytostyle.com

    […]that would be the end of this report. Right here you will discover some sites that we think you will value, just click the links over[…]